Vara un vadītājs

Updated: Feb 5, 2020


Vadītājs un vara - divas savstarpēji neatņemamas lietas.Vara -vadīt, koordinēt, pieņemt lēmumus, mainīt un pilnveidot. 

Jo augstāka līmeņa vadītājs, jo lielāka vara. Tomēr tikpat bīstami ir zemākā līmeņas varas turētāji. Dažreiz tie ir vēl bīstamāki. Augstākā līmeņa vadītāji ir stratēģiski domājoši, misijas apziņas vadīti, redz nākotnes labumus un ieguvumus. Zemākā līmeņa vadītāji ir darbu koordinētāji, cilvēku organizētāji un esošās situācijas kontrolētāji ikdienā. Katram vadības līmenim sava atbildība un varas pielietojums. Tie, kuri visvairāk strādā ar cilvēkiem, tos spēj ļoti ietekmēt - pacelt vai nogremdēt. Tie, kuri strādā ar lielajiem mērķiem un misijām, var pacelt vai nogremdēt uzņēmumus. Abos gadījumos tieši varas izmantošana ir noteicošā.

Vadītāja sirdsapziņa un inteleģence ir vienīgais, kas var stāties pretī varaskārei un nepamatotai tās izmantošanai. Vadītājam jābūt prasmei "uzlikt, noņemt un paskatīties uz savu kroni". Tas ir liels darbs ar savu Ego, ambīcijām un apzinātību par savām spējām. Mums katram ir savs kronis.

Vadītprasme, manuprāt, nozīmē saprast savas spējas un zināšanas, lai mērķtiecīgi pilnveidotu tās, saskaņā ar personiskajiem mērķiem un uzņēmuma vajadzībām

7 views0 comments

Recent Posts

See All