Koučinga apmācības

Updated: Feb 6, 2020

Esmu daļa no lieliskās Metacoach.lv komandas, kas māca jaunos koučus. Koučinga tēmas, kuras es mācu:

Radošuma un resursu tehnikas, nākotnes darbības.

Kādas ir radošuma tehnikas.Brain storm soļi.Fokālā metode.SOAR modelis: modeļa soļi un izmantošana .Volta Disneja stratēģija.DeBono “6 cepures” + radošums.Nākotnes darbības: plāns sesijas beigās, laika līnija, iekšējās motivācijas pārbaude.

Transformāciju koučings vērtību un pārliecību līmenī.

Transformācijas koučings. Kas ir transformācijas koučings? Kā to izmanto?Laika līnijas transformācija. Asociācija/ disociācija.Loģisko līmeņu piramīda.Greivza vērtību modelis (Spirāles dinamika).Reisa Motivāciju/Vērtību teorija. Vērtību un uzskatu ieraudzīšana un sadzirdēšana klienta stāstā.


Transformāciju koučings personības līmenī.

«Personības daļu» modelis. Kādas ir personības daļas, kāpēc svarīgi tās zināt?Džohari modelis. Personības daļas Džohari modelī un integrēšana.Meta programmas. Kas ir metaprogrammas, kā ar tām strādāt.Asociatīvās kārtis un kā ar tām strādām -individuāli un grupās. Asociatīvo kartiņu nozīme transformācijas koučingā, praktiski paņēmieni kā tās izmantot.«System Coach APC» ir klasiska sertifikācijas programma profesionālu kouču sagatavošanai līdz sertifikācijas līmenim «Associated Coach APC» un «Professional Coach APC».

Apmācības notiek saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, APC standartiem un starptautiski atzīta sertifikāta – “Professional Coach APC” izsniegšanu. Programma “System Coach APC” ir viena no labākajām kouču apmācības programmām latviešu valodā. Programma ietver apmācības sistēmiskā, individuālā klasiskā, klasiskā komandas, biznesa un transformācijas (dziļajā) koučingā. Vairāk par koučinga mācībām un programmu Metacoach.lv

56 views0 comments

Recent Posts

See All