Integrālā koučinga programma


Integrālā koučinga mājas ir Kanāda. Integrālais koučings ietver sevī vairākus aspektus par klienta dzīvi – es, mēs, viņi, tie, kā arī emocionālo, uzvedības, morālo, starppersonu, garīgo un somatisko aspektu. Katrai šai sadaļai ir vieta mūsu dzīvē, dažreiz mēs nenovērtējam vai neredzam kādu aspektu.

Līdzīgi, kā ejam uz sporta zāli vairākas reizes, tas pats arī notiek integrālajā koučinga programma- regulāras tikšanās un darbs ar sevi.

1.tikšanās reize, kurā klients izstāsta savu stāstu, ko grib savā dzīvē uzlabot vai attīstīt. Tēma ir par personīgajām īpašībām, vērtībām, spējām un prasmēm, piemēram: vēlos uzlabot savu pašpārliecinātību; gribu spēt vairāk baudīt dzīvi un justies labi; gribu spēt mainīt savu skatījumu uz ierastām lietām – skatīties plašāk; gribu justies mīlēta; gribu spēt veidot attiecības ar cilvēkiem, spēt izpaust savu sievišķību un pieņemt to, spēt adekvāti uztvert kritiku un citu komentārus, spēt skaļi paust savu viedokli un nejusties vainīga, kad saku kādam “nē”, gribu kļūt elastīgāka un atvērties pārmaiņām savā dzīvē, gribu tikt pie sava kodolu, gribu paaugstināt savu stratēģisko domāšanu, gribu līdzsvaru u.c.

2.reizē koučs ir sagatavojis piedāvājumu, ar ko klients strādās nākamos 4 -6 mēnešus. Kā arī koučs sagatavo metaforas jeb stāstus par klienta jautājumu, kā tas ir caur simboliem un tēliem, tas palīdz ieraudzīt nianses un izaugsmes vietas. Un sākas klienta darbs ar pirmo sevis novērošanas uzdevumu.

3.reizē un visas nākamās reizes (līdz 7 reizēm)– koučs un klients runā par progresu, atrod stiprās un vājās puses. Tās ir sarunas par attīstību, pēc tam ir konkrēti uzdevumi – elastīgi, radoši un regulāri, lai attīstītu jaunās pasaules uztveri, konkrētas spējas, mainītu attieksmi pret sev un pasauli. To sagatavo koučs, piedāvā klientam, klients dara un novēro, kas notiek. Un tad tiekas un pārrunā, meklē cēloņus, iespējas un vienojas par nākamo posmu. Darbs notiek izmantojot gan metaforas: tagadnes esības veids un nākotnes esības veids. Tas ļoti palīdz izprast sevi un soli pa solim tikt uz priekšu.

Noslēguma reizē – apkopojums, vērtīgākās klienta atziņas un personīgā progresa novērtējums, kouča ieteikumi.

Ko iegūst klients? – integrālā koučinga programmu un manu jau 5 gadu pieredzi esot kā transformācijas koučam, vadītprasmju trenerim, konfidencialitāti, kvalitāti un atbalstu.


0 views0 comments