Dzimtas gaisma - transformācijas spēle

Updated: Feb 6, 2020

Spēles moto: Dzimtas gaisma - tava dzīvības enerģija!Noteiktā brīdī katram no mums ir jāatbild uz saviem “kāpēc” - kāpēc tieši tā ar mani notiek, kāpēc nekas ar mani nekas nenotiek kā es gribu. Mūsu dzimšanas programmas dziļums un būtība ir atbilde uz daudziem jautājumiem. Darbs ar dzimtu un viss, kas mums ticis nodots no mūsu senčiem, pārmantojot to informācijas līmenī un caur DNS, ir diezgan sarežģīts darbs. Izprotot un pieņemot sevi caur savu dzimtu, mēs atvieglojam šķēršļus, atrodam resursus. Visa informācija glabājas mūsu zemapziņā, tāpēc spēles formāts ir process, kas palīdz daudz ātrāk un vieglāk atvērt informācijas plūsmu. Īss spēles apraksts. Mūsu ģimene ir kā biezs mežs, daudz kas tajā ir savijies. Saknes iet dziļi uz leju, un vainags stiepjas uz augšu. Ģimene ir kā koku zari, daži no tiem ir spēcīgi un auglīgi, bet citi ir izžuvuši un tukši. Tātad dzimtā ir cilvēki – kuri dod resursus, un ir cilvēki, kurus izstumjot, tika radīti šķēršli. Spēle “Dzimtas gaisma”palīdzēs noskaidrot, kādas problēmas ir ģimenē un kādi resursi ir pieejami to risināšanai. Spēles pamats ir diagnostika atbilstoša Jūsu pieprasījumam. Spēles pamats balstās uz koku īpašībām, kas var gan palīdzēt, gan traucēt. Ir iespējams izspēlēt līdz pat septītajai paaudzei pa mātes vai tēva līniju. Spēles lauks ir ģimenes koka formā, papildus tiek izmantotas arī citas metodikas – varavīksnes krāsas, čakras, rūnas u.c, ar kuru palīdzību dalībnieki saņem atbildes uz jautājumiem. Apspiestu emociju un bloku atrašana dod informāciju un veidus turpmākam darbam ar sevi. Resursu atrašana ir pamats talantu attīstībai un sava dzīves ceļa pilnvērtīgai izmantošanai. Spēle derēs šādiem pieprasījumiem: Kādi ir dzimtas bloki un kādi ir dzimtas resursi, un kā tas var man palīdzēt: - radīt harmoniskas attiecības ģimenē/ darbā/ sabiedrībā; - apzināties kāds ir mans dzīves ceļš un mērķis; - atjaunot/saglabāt savu veselību; - vadīt un papildināt naudas plūsmu; - pārvarēt attie cību krīzi/ personīgo krīzi; - attīstīt sevi profesionāli. - atrast savus uzskatus, kas ierobežo un kas palīdz. - un jebkurš cits jautājums. Spēļošanas veidā ir vieglāk atrast atbildes, kas nav uzreiz pamanāmas. Spēle palīdz atbrīvoties, iedzīvināt bērna prieku, zemapziņu un ļaut atnākt tām atbildēm, kas visvairāk ir vajadzīgas. Spēļošanas metodes kļūst arvien vairāk izmantotas gan privāti, gan biznesā, lai ātrāk sasniegtu rezultātus. Spēle ir izstrādāta Ukrainā, autore Elena Danko Spēles sertificēta trenere Latvijā Joanna Kristīne Golubeva

40 views0 comments

Recent Posts

See All