Apmācību programmas vadītājiem- īsi apraksti


Vadītāja loma

- Vadības stilu teorijas vispārīgais apskats.

- Dažādu līmeņu vadītāju pienākumu analīze un nozīme uzņēmumā, struktūrvienībā - vidējā līmeņa vadītājs, augstākā līmeņa vadītājs, valde, u.c.

- Vadītāja klienti – kas ir vadītāja klients (iekšējais, ārējais)

Spēle “Vadītāja situācijas” praktiskā izspēle – vadītāju gadījumi, vadība stili un paplašinošie jautājumi

Rezultāts

Spēja nosaukt un raksturot vadības stilus, izpratne par vadītāja uzdevumiem ikdienas darbā un ietekmi uz klientiem. Praktiska pieredze iejusties dažādās vadības stilu pozīcijās un atrast sev visefektīvāko

Uzņēmuma iekšējās struktūras ietekme

Vadītājs kā daļa no uzņēmuma sistēmas. Vadītājs un darbinieki, uzņēmums un klienti, kā tas ir savstarpēji saistīts. Sistēmiskā pieeja vadīšanā.

Uzņēmuma struktūras izveide un diskusija par savu vietu un lomu uzņēmumā.

Debates -struktūrvienību savstarpējā saistība un ietekme uz klientu apmierinātību

Jaunas idejas un atziņas par uzņēmumu kā sistēmu un vadītāja darbu tajā.

Skaidra komunikācija (Clear Leadership)

- Ko nozīmē skaidra komunikācija un kāda tai ir nozīme. (vadītājs- vadītājs, vadītājs-darbinieks, vadītājs – klients)

- Metodes “Clear Leadership” pamatprincipi – fakti, emocijas, pieņēmumi, mērķi

- Klausīšanās prasmju attīstīšana, jaunas metodes apgūšana par to, kā skaidri pateikt, kas šobrīd notiek, ko es gribu (vadītājs- vadītājs, vadītājs-darbinieks, vadītājs – klients)

Rezultāts

Jaunas metodes apgūšana par iekšējo komunikāciju

Komandas veidošanās un attīstība

- Komandas attīstības dinamika, riski, komandas lomas – kā to saprast un izmantot

- Grupas efekti – ko tas nozīmē, kur darbā to var sastapt un kā pielietot dzīvē.

- Kā komandas darbs ietekmē klientu apmierinātību

Rezultāts

Izpratne par komandas darbu un savu lomu tajā, komandas ietekme uz uzņēmumu

9 views0 comments

Recent Posts

See All